Usługi serwisowe

Serwis

Ogólne zasady współpracy

NAPRAWY GWARANCYJNE
Naprawy gwarancyjne wykonywane są nieodpłatnie. Wyjątek stanowią uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, np. mechaniczne (widoczne ślady upadku), oblanie cieczą, użycie do dezynfekcji i czyszczenia środków żrących, itp.

Dla napraw gwarancyjnych koszty transportu ponosi HYCON, pod warunkiem, że klient przyśle urządzenie wskazanym przez nas kurierem. Przesyłki do i z serwisu nadawane są za pośrednictwem firm kurierskich UPS i DPD.

Podstawą do rozpatrzenia zgłoszenia serwisowego podlegającego naprawie gwarancyjnej jest odpowiednio wypełniona i podpisana przez Klienta Karta gwarancyjna.

Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne (filtry, uszczelki), szyby oraz inne elementy wyłączone w szczegółowych warunkach gwarancji.

NAPRAWY POGWARANCYJNE
Naprawy pogwarancyjne są płatne.

Koszty transportu ponosi użytkownik. W celu obniżenia kosztów transportu istnieje możliwość przesłania urządzenia na koszt HYCON* i refakturowania kosztów usługi transportu.

Czynności wykonane podczas naprawy objęte są roczną gwarancją.

OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE
Przeglądy techniczne wykonywane są w siedzibie u klienta, po uzgodnieniu z pracownikiem serwisu.

Obowiązują zasady identyczne, jak dla napraw pogwarancyjnych.

Szczegóły dotyczące zakresu badań, terminów, kosztów uzgadniane są indywidualnie z pracownikiem serwisu.

Formularze dostępne na stronie DO POBRANIA.

*wskazanym kurierem